PROGRAM SZKOLENIA
PRZEPISY I INFORMACJE O UDT
WIADOMOŚCI OGÓLNE O ŻURAWIACH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
USYTUOWANIE ŻURAWIA NA STANOWISKU PRACY
PRACA ŻURAWIEM
ZAWIESIA
BHP
SYTUACJE SZCZEGÓLNE
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie trwa 35- 40 godzin, w tym ok. 10 godz. praktyki. Teoria i praktyka odbywa się w Warszawie przy ul Instalatorów 7B. Dla osób, które miały już styczność z żurawiami samochodowymi istnieje możliwość znacznego skrócenia szkolenia co wiąże się również z mniejszą ceną.
OFERTA CENOWA
Koszt pełnego szkolenia ( 35 – 40 godz.) to 2500 zł netto. Szkolenie skrócone to koszt 1800 – 2400 zł netto. Opłata za egzamin i uprawnienia 180 zł brutto.
SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Szkolenie praktyczne odbywa się na żurawiu 10 ton, oraz 32 tony.
Każde Szkolenie zakończone jest egzaminem i uprawnieniami do obsługi żurawi.
* Każdy z uczestników otrzyma skróconą wersję w podpunktach jak rozpoczynamy pracę dźwigiem, celem ułatwienia pierwszych kroków.