Kurs Operatora Żurawia Samochodowego – Dźwigu

 

Kurs operator dźwigu w kategorii IID oraz ID obejmuje następujące zagadnienia:
– zasady eksploatacji dźwigów towarowo-osobowych według przepisów Urzędu Dozoru Technicznego
– konstrukcja i działanie urządzeń
– klasyfikacja urządzeń
– obowiązki operatora urządzeń
– przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
– ćwiczenia praktyczne
 
Do przyjęcia na zajęcia w kategorii IIŻ niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
– zakończone co najmniej 18 lat
– co najmniej wykształcenie podstawowe
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako operator urządzenia
 
Szkolenia w kategorii IIŻ włączają następujące tematy:
– dane dotyczące dozoru technicznego
– informacje na temat żurawi samojezdnych
– obowiązki operatora urządzenia
– przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
– ćwiczenia praktyczne
 
Do przyjęcia na zajęcia w kategorii IIŻ niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
– zakończone co najmniej 19 lat
– co najmniej wykształcenie podstawowe
– prawo jazdy kategorii C
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako operator urządzenia.